Lokaliteter: Hølland: 16.08.2011

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Hølland (Hå, Rogaland)
Dato:16.08.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:2 x robinsonfelle 125w
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia solandriana (Augustkveldvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia dahlii (Augustteglfly)
Antall:11
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia truncicolella (Barkmosemott)
Merknad:15+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eilema depressa (Barlavspinner)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis betuletana (Bjørkeløvvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Udea lutealis (Blek engmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia rubi (Bringebærteglfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Archips rosana (Brun bjellevikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia splendana (Eikeglansvikler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zeiraphera isertana (Eikekveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua janthe (Fiolett båndfly)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thera obeliscata (Furubarmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera silaceata (Geitramsdråpemåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Art:Mesapamea (Grasengfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerapteryx graminis (Gressmarkfly)
Antall:12
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Paramesia gnomana (Gul båndvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila inquinatella (Gul nebbmott)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia xanthographa (Gulflekkbakkefly)
Antall:12
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cosmia trapezina (Gult rovfly)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:9
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis prunata (Hagebærmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pandemis corylana (Hasselbladvikler)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta evonymella (Heggspinnmøll)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Art:Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia baja (Kantplettbakkefly)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Catoptria falsella (Klippenebbmott)
Antall:9
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis testata (Krattbærmåler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Spilonota laricana (Lerkeknoppvikler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis consociella (Liten eikesmalmott)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Xestia castanea (Lyngbakkefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris variegana (Marmorflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris aspersana (Mjødurtflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa obelisca (Obeliskjordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila tristella (Okernebbmott)
Antall:8
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tenerana (Orekveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lathronympha strigana (Perikumvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia nisella (Raklekveldvikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea biselata (Randengmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acrobasis advenella (Rognesmalmott)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta padella (Rognespinnmøll)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Antatt denne art.
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Zeiraphera ratzeburgiana (Rustkveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Stenoptilia bipunctidactyla (Rødknappfjærmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:11
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eudonia lacustrata (Skogmosemott)
Merknad:20+
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diarsia mendica (Skogteglfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Art:Amphipoea (Stengelfly)
Antall:7
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea monoglypha (Stort engfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhopobota naevana (Svartflekket hakevikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia ramella (Svartflekket kveldvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Caryocolum vicinella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Cedestis gysseleniella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Elachista canapennella
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Stenolechia gemmella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (16.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Tinea semifulvella
Antall:1
Voksestadium:Voksen