Lokaliteter: Verpentangen: 23.08.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:23.08.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart og kjølig
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Kommentar til funn:lite liv i natt, altfor kaldt
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lygephila craccae (Augustvikkefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia icteritia (Blekt gulfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Nycteola revayana (Eikeviklerfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Veldig liten. ID tips? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Mniotype satura (Høstlærfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa obelisca (Obeliskjordfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Syngrapha interrogationis (Skogmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Liten og grå. Er det gammafly? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua comes (Variabelt båndfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (23.08.2011)