Lokaliteter: Østerbø: 27.08.2011

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Lokalitet:Østerbø (Aurland, Vestland)
Dato:27.08.2011
Registrert:28.08.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:regn det meste av natta, ca. 10 grader
Kommentar til metode:125 W Skinner. Pæra sprakk i løpet av natta, fanga truleg ikkje heile natta
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:11
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Eulithis populata (Blåbærmåler)
Antall:4
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hadena perplexa (Brunt nellikfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Dysstroma truncata (Bueskogmåler)
Antall:15
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia indecorana (Dvergbjørkkveldvikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hillia iris (Fjellvierfly)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:2
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Art:Acleris comariana/laterana (Jordbær-/buskflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea crenata (Kileengfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Chersotis cuprea (Kobberfly)
Antall:3
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Yponomeuta padella (Rognespinnmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Antall:5
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Hydriomena furcata (Seljebuskmåler)
Antall:90
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apamea lateritia (Teglrødt engfly)
Antall:4
Leveområde:Eng
Voksestadium:Voksen
© John Skartveit (27.08.2011)