Lokaliteter: Myrhaugen: 27.08.2011

Rapportør:Roger Oseid
Observatører:Roger Oseid
Lokalitet:Myrhaugen (Lillehammer, Innlandet)
Dato:27.08.2011
Registrert:05.09.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Actebia praecox (Grønt langvingefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Roger Oseid (27.08.2011)