Håland: 10.09.2011

Norge»Rogaland»Bokn»Håland»10.09.2011

Registrert informasjon

Rapportør:Eivind Nielsen
Observatører:Eivind Nielsen
Område:Håland (Bokn, Rogaland)
Dato:10.09.2011
Registrert:11.09.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia pusillata (Augustdvergmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hydraecia micacea (Brunt stengelfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Depressaria badiella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Bokn
Artsbestemt av:Leiv Tommas Haugen