Lokaliteter: Tengesdal: 28.09.2011

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:28.09.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Overskya, skodde,
Observasjonstype:Duk/laken og lys

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhizedra lutosa (Takrørfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (28.09.2011)