Tronsvanglia: 05.09.2011

Norge»Hedmark»Alvdal»Tronsvanglia»05.09.2011

Registrert informasjon

Rapportør:Bjørn Pettersen
Observatører:Bjørn Pettersen
Område:Tronsvanglia (Alvdal, Hedmark)
Dato:05.09.2011
Registrert:01.10.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthia togata (Fiolettbåndet gulfly)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Bjørn Pettersen (05.09.2011)