Lokaliteter: Tengesdal: 01.10.2011

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:01.10.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (01.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhizedra lutosa (Takrørfly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (01.10.2011)