Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Sørkedalen 914: 03.10.2011

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:03.10.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mildt, litt regn
Kommentar til metode:Hj.laget lysfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane consocia (Grått kappefly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Rivula sericealis (Gult nebbfly)
Antall:4
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Poecilocampa populi (Høstspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
årets første her
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Trisateles emortualis (Olivenfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)
© Dag Øivind Ingierd (03.10.2011)
© Dag Øivind Ingierd (03.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agrochola macilenta (Rettlinjet høstfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)


Art:Tortricidae (Viklere)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
rødbrun bladvikler? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)

Andre bilder

stor vannkalv, satt i lysfella
© Dag Øivind Ingierd (02.10.2011)