Finse: 26.07.1991

Norge»Hordaland»Ulvik»Finse»26.07.1991

Registrert informasjon

Rapportør:Torstein Solhøy
Observatører:Ihlebæk & Tjoberg
Område:Finse (Ulvik, Hordaland)
Dato:26.07.1991
Registrert:06.10.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:På nål.
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe decoloraria (Fiolett båndmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus orbitulus (Fjellblåvinge)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotsi fatidica (Fjelljordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen


Artsdatabanken logo
Art:Xestia alpicola (Grått fjellbakkefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Frode Falkenberg


Artsdatabanken logo
Art:Apamea zeta (Grått fjellengfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen


Artsdatabanken logo
Art:Macaria fusca (Pjuskemåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen


Artsdatabanken logo
Art:Metaxmeste schrankiana (Svart fjellmott)
Antall:4
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Lars Ove Hansen