Revtangen Ornitologiske Stasjon: 06.11.2011

Norge»Rogaland»Klepp»Revtangen Ornitologiske Stasjon»06.11.2011

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:06.11.2011
Registrert:07.11.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:varmt for årstiden, 10-11 grader gjennom natta, regnbyger
Kommentar til metode:2 Robinsonfeller
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera fagata (Blek høstmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:10
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis aurantiaria (Gul frostmåler)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crocidosema plebejana (Kattostvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for Norge og Skandinavia (påvist i danmark, men tilsynelatende ikke i Sverige)
© Alf Tore Mjøs (06.11.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Ny for Revtangen.
© Alf Tore Mjøs (06.11.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rhizedra lutosa (Takrørfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ekstremumstid i Norge i flg. artskart


Artsdatabanken logo
Art:Udea ferrugalis (Vandreengmott)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Foereløpig ekstremumstid i Norge
Foreløpig ekstremumstid i Norge. Flere funn i Rogaland de siste dagene.
© Alf Tore Mjøs (06.11.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen