Lokaliteter: Vollan: 10.12.2011

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Vollan (Malvik, Trøndelag)
Dato:10.12.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scoliopteryx libatrix (Flikfly)
Antall:4
Leveområde:Barskog
Kommentar:Funn i samme hule som siste observasjon i 2010
Voksestadium:Voksen