Lokaliteter: Hyttetomta, Svanes: 30.05.2011

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Hyttetomta, Svanes (Eigersund, Rogaland)
Dato:30.05.2011
Registrert:12.12.2011
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia dodoneata (Eikedvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen