Lokaliteter: Revtangen Ornitologiske Stasjon: 24.04.2011

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Revtangen Ornitologiske Stasjon (Klepp, Rogaland)
Dato:24.04.2011
Registrert:16.01.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Uvanlig varmt, klart og ca. 12 grader om natten, SØ bris.
Kommentar til metode:2 Robinsonfeller med 125 W kvikksølvpære.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:140
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis ipsilon (Langvingejordfly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cruda (Lite seljefly)
Antall:21
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Bestenotering for Revtangen.


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia populeti (Plettseljefly)
Antall:2
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gracilis (Punktseljefly)
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© Alf Tore Mjøs (24.04.2011)


Artsdatabanken logo
Art:Xylena vetusta (Svartkantkvistfly)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:44
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriopis marginaria (Vårfrostmåler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:5
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:4
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen