Verpentangen: 24.03.2012

Norge»Viken»Asker»Verpentangen»24.03.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:24.03.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Biston strataria (Eikelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Panolis flammea (Furufly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xylocampa areola (Vivendelfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:8
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Art:Agonopterix
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Semioscopis avellanella
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Ypsolopha ustella
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (24.03.2012)