Verpentangen: 25.03.2012

Norge»Viken»Asker»Verpentangen»25.03.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:25.03.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:klart
Kommentar til metode:Skinner og Robinsonfelle 125W
Kommentar til funn:dag@ofa.no
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Art:Pyralidae (Halvmøll)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Art:Noctuidae (Nattfly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
brunbåndseljefly?
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)
variablet seljefly?
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Achlya flavicornis (Vårhalvspinner)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Brachionycha nubeculosa (Vårlurvefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (25.03.2012)