Lokaliteter: Granaseter, Snorronfjellet: 11.04.2012

Rapportør:Pål Mølnvik
Observatører:Pål Mølnvik
Lokalitet:Granaseter, Snorronfjellet (Snåase - Snåsa, Trøndelag)
Dato:11.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:ca 8 grader og noen solgløtt.
Kommentar til funn:Ca 1 m. snø på funnsted!
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen