Hopp til hovedinnhold

Lokaliteter: Madlamark: 05.06.2011

Rapportør:Frank Alendal
Observatører:Frank Alendal
Lokalitet:Madlamark (Stavanger, Rogaland)
Dato:05.06.2011
Registrert:16.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Vanessa atalanta (Admiral)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pieris brassicae (Stor kålsommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen