Lokaliteter: Dalen, Litleskare: 22.04.2012

Rapportør:Ola Moen
Observatører:Ola Moen
Lokalitet:Dalen, Litleskare (Alver, Vestland)
Dato:22.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Kald natt. Frost.
Kommentar til metode:Kun et insekt denne natten!
Observasjonstype:Lysfelle
 Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Merknad:|
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen