NLA Lærerhøgskolen: 26.04.2012

Norge»Vestland»Bergen»NLA Lærerhøgskolen»26.04.2012

Registrert informasjon

Rapportør:John Skartveit
Observatører:John Skartveit
Område:NLA Lærerhøgskolen (Bergen, Vestland)
Dato:26.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:delvis skya, min. temp. ca. 7 grader
Kommentar til metode:125W Skinner
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:10
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:1
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:7
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix ciliella/heracliana
Antall:2
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen