Lokaliteter: Brumåsavegen: 29.04.2012

Rapportør:Hans Brubak
Observatører:Hans Brubak
Lokalitet:Brumåsavegen (Lillestrøm, Viken)
Dato:29.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:lettskyet, 12 grader
Kommentar til funn:Alle beitet på hestehov
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Aglais io (Dagpåfugløye)
Antall:5
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Callophrys rubi (Grønnstjertvinge)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Aglais urticae (Neslesommerfugl)
Antall:15
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Gonepteryx rhamni (Sitronsommerfugl)
Antall:4
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Hans Brubak (29.04.2012)