Lokaliteter: Verpentangen: 28.04.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:28.04.2012
Registrert:29.04.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lithophane socia (Brunt kappefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia gothica (Buemerket seljefly)
Antall:13
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupsilia transversa (Bølgefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra rubiginea (Gult flatfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.04.2012)


Art:Geometridae (Målere)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lanceata (Spissvingedvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.04.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia cerasi (Tverrlinjet seljefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Conistra vaccinii (Variabelt flatfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Orthosia incerta (Variabelt seljefly)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Art:Agonopterix
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (28.04.2012)