Skranevatnet: 08.05.2012

Norge»Vestland»Bergen»Skranevatnet»08.05.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Skranevatnet skole
Observatører:Fuglesangkurs
Område:Skranevatnet (Bergen, Vestland)
Dato:08.05.2012
Aktivitet:Dyreobservasjoner

Funn


Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Antall:2
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Bokfink (Fringilla coelebs)
Antall:2
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Brunsisik (Carduelis cabaret)
Antall:5
Funntype:Individ


Art:Fiskemåke (Larus canus)
Antall:20
Leveområde:Innsjø
Voksestadium:Voksen
Funntype:Individ
Fugleskremselet har utspilt sin effekt...
© Frode Falkenberg (08.05.2012)


Art:Gransanger (Phylloscopus collybita)
Antall:1
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Gråspurv (Passer domesticus)
Antall:5
Funntype:Individ


Art:Grønnfink (Carduelis chloris)
Antall:2
Funntype:Individ


Art:Grønnsisik (Carduelis spinus)
Antall:2
Funntype:Individ
Hekkestatus:Ingen indikasjon på hekking


Art:Jernspurv (Prunella modularis)
Antall:2
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:5
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Kråke (Corvus cornix)
Antall:4
Funntype:Individ


Art:Linerle (Motacilla alba)
Antall:2
Funntype:Individ


Art:Låvesvale (Hirundo rustica)
Antall:2
Funntype:Individ
Hekkestatus:Ingen indikasjon på hekking


Art:Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Antall:10
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Måltrost (Turdus philomelos)
Antall:1
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Ringdue (Columba palumbus)
Antall:5
Funntype:Individ


Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Antall:3
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Sildemåke (Larus fuscus)
Antall:1
Leveområde:Innsjø
Voksestadium:Voksen
Funntype:Individ


Art:Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Antall:1
Leveområde:Innsjø
Kjønn:Hann
Funntype:Individ


Art:Skjære (Pica pica)
Antall:5
Funntype:Individ


Art:Sothøne (Fulica atra)
Antall:2
Leveområde:Innsjø
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Spettmeis (Sitta europaea)
Antall:1
Funntype:Individ
Hekkestatus:Mulig hekking


Art:Stokkand (Anas platyrhynchos)
Antall:15
Leveområde:Innsjø
Funntype:Individ
Hekkestatus:Hekking påvist
Kommentar:1 hunn med fem unger.


Art:Svartbak (Larus marinus)
Antall:1
Leveområde:Innsjø
Voksestadium:Voksen
Funntype:Individ


Art:Svarttrost (Turdus merula)
Antall:5
Funntype:Individ
Hekkestatus:Sannsynlig hekking