Bakketun: 23.05.2012

Norge»Innlandet»Eidskog»Bakketun»23.05.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:23.05.2012
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.05.2012


Art:Einer (Juniperus communis) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.05.2012


Art:Eple (Malus ×domestica) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)23.05.2012


Art:Pieris rapae (Liten kålsommerfugl) 
Fenofase:Voksenstadiet22.05.2012
Kommentar:2 individer. 


Art:Culicidae (Stikkemygg) 
Fenofase:Voksenstadiet23.05.2012
Kommentar:Kom med varmen, umulig å sitte ute i kveld.