Morland: 25.05.2012

Norge»Vestland»Øygarden»Morland»25.05.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Område:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:25.05.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Pent vær. Nattens min.temp. +12 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:Ikke verst å få tre nye arter på en natt.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lasiommata petropolitana (Bergringvinge)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Fire år siden forrige observasjon. På dagtid i hagen.


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia gnoma (Bjørketannspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plagodis pulveraria (Bred skumringsmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Macrothylacia rubi (Bringebærspinner)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Morland.
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland.
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cerastis rubricosa (Fiolett vårfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia tantillaria (Grandvergmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Hada plebeja (Gulflekkfly)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Morland.
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Colocasia coryli (Hasselmunkefly)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Alucita hexadactyla (Kaprifolfingermøll)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gymnoscelis rufifasciata (Knoppmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På dagtid i hagen.


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pieris napi (Rapssommerfugl)
Antall:5
Voksestadium:Voksen
Kommentar:På dagtid i hagen.


Artsdatabanken logo
Art:Venusia cambrica (Rognemåler)
Antall:1
Merknad:Uvanlig tidlig flyvetid.
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Artsbestemt av:Alf Tore Mjøs (ombestemt fra Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler))
Først lagt inn som Trichopteryx carpinata (Bjørketungemåler)
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia tedella (Stripet grankveldvikler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:2. observasjon på Morland. Fire år siden sist.
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe designata (Svartrandet båndmåler)
Antall:7
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Gracillaria syringella (Syrinminérmøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Ny for Sotra og Øygarden.
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Odontopera bidentata (Tannmåler)
Antall:12
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Olav Krogsæter (25.05.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Årets første på Morland.


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix ocellana
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen