Lokaliteter: Skjønnhaug skole: 08.06.2012

Rapportør:Olav Julsrud
Observatører:Olav Julsrud
Lokalitet:Skjønnhaug skole (Oslo)
Dato:08.06.2012
Registrert:12.06.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Klarvær, 12-20 grader, svak vind fra nordøst.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (08.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pyla fusca (Sotsmalmott)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
Satt på ledningen under fella.
© Olav Julsrud (08.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe fluctuata (Vårbåndmåler)
Antall:1
Leveområde:Tettbebyggelse
Voksestadium:Voksen
© Olav Julsrud (08.06.2012)