Lokaliteter: Sørkedalen 914: 15.06.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:15.06.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Biston betularia (Bjørkelurvemåler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
Kommentar:hunn
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia thalassina (Busklundfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
tror jeg
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Autographa pulchrina (Fiolettbrunt metallfly)
Antall:3
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Ptilodon capucina (Kameltannspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Euplexia lucipara (Lyktebærerfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:5
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Semiothisa clathrata (Rutemåler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pseudoips prasinana (Rødfrynset båtfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (15.06.2012)