Lokaliteter: Drangedal: 19.06.2012

Rapportør:Kjell Tore Vogsland
Observatører:Kjell Tore Vogsland
Lokalitet:Drangedal (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Dato:19.06.2012
Registrert:20.06.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cydia pactolana (Granbarkglansvikler)
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
© Kjell Tore Vogsland (19.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cauchas fibulella
Leveområde:Blandingsskog
Voksestadium:Voksen
Observert på næringsplanten tveskjeggveronika.
© Kjell Tore Vogsland (19.06.2012)