Lokaliteter: Tomsetmyra: 16.06.2012

Rapportør:Trond Einar Brobakk
Observatører:Trond Einar Brobakk
Lokalitet:Tomsetmyra (Trondheim, Trøndelag)
Dato:16.06.2012
Registrert:26.06.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:overskyet, ca 15 grader
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Jodis putata (Blåbærbladmåler)
Antall:2
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (16.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Ematurga atomaria (Lyngmåler)
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phiaris turfosana (Myrprydvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (16.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Neofaculta ericetella
Antall:1
Leveområde:Myr
Voksestadium:Voksen
© Trond Einar Brobakk (16.06.2012)