Lokaliteter: Tunebuhaugen, Kvikne bakside: 28.06.2012

Rapportør:Svein Bekkum
Observatører:Svein Bekkum
Lokalitet:Tunebuhaugen, Kvikne bakside (Nord-Fron, Innlandet)
Dato:28.06.2012
Registrert:29.06.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:16-20°C. Lettskyet oppholdsvær og sol.
Kommentar til metode:Tilfeldig håvet
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Udea inquinatalis (Brun engmott)
Antall:1
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (28.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:3
Leveområde:Barskog
Voksestadium:Voksen
© Svein Bekkum (28.06.2012)