Sørkedalen 914: 05.07.2012

Norge»Oslo»Oslo»Sørkedalen 914»05.07.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:05.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tetheella fluctuosa (Bjørkehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (05.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:6
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna impura (Brungult gressfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Herminia tarsipennalis (Gråbrunt viftefly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plusia putnami (Kortstreket metallfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (05.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila porcellus (Liten snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (05.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Trachea atriplicis (Meldefly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (05.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pterostoma palpina (Nebbspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (05.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Spilosoma lubricipeda (Punkttigerspinner)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pheosia tremula (Seljetannspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Rusina ferruginea (Skyggefly)
Antall:3
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hepialus humuli (Spøkelsesroteter)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (05.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:12
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen