Lokaliteter: Valle: 09.06.2012

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Lokalitet:Valle (Valle, Agder)
Dato:09.06.2012
Registrert:12.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crombrugghia distans (Haukeskjeggfjærmøll)
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (09.06.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe montanata (Hvit båndmåler)
Antall:4
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Antall:5
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pratella (Tannebbmott)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Art:Dichrorampha
Antall:1
Voksestadium:Voksen
For kommentarer på denne.. evmj@online.no
© Even Mjaaland (09.06.2012)