Ognasanden: 10.07.2012

Norge»Rogaland»»Ognasanden»10.07.2012

Registrert informasjon

Rapportør:Even Mjaaland
Observatører:Even Mjaaland
Område:Ognasanden (Hå, Rogaland)
Dato:10.07.2012
Registrert:15.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:For fullstendig liste.se Kjell Mjølsnes logg samme dag.
Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lacanobia contigua (Broket lundfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:11
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis clavis (Brunpudret jordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cnephasia stephensiana (Båndgråvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma obumbratana (Dylleengvikler)
Antall:10
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes rutilana (Einerpraktvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Celypha cespitana (Engprydvikler)
Antall:6
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Anerastia lotella (Gressmalmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Agrotis segetum (Gråpudret jordfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Abrostola tripartita (Grått neslefly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Mythimna conigera (Hvitflekkgressfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis flaviciliana (Karminpraktvikler)
Antall:20
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Coleophora deauratella (Kløversekkmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia lariciata (Lerkedvergmåler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acronicta alni (Orekveldfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Oxyptilus pilosellae (Rødbrun svevefjærmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Thiodia citrana (Sitronvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Epermenia illigerella (Skvallerkåltannmøll)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Odezia atrata (Sotmåler)
Antall:15
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anania perlucidalis (Sumpengmott)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis subarcuana (Viersigdvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agonopterix conterminella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Athrips pruinosella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Athrips tetrapunctella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha affinis
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha senectella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha umbrosella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Carpatolechia proximella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Metzneria metzneriella
Antall:6
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Monochroa suffusella
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Monochroa tenebrella
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Paraswammerdamia conspersella
Antall:2
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Scrobipalpa samadensis
Antall:3
Voksestadium:Voksen
© Even Mjaaland (10.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Scythris picaepennis
Antall:1
Voksestadium:Voksen