Lokaliteter: Sørkedalen 914: 17.07.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Sørkedalen 914 (Oslo)
Dato:17.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Korscheltellus fusconebulosa (Bregneroteter)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Notodonta dromedarius (Dromedartannspinner)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Anaplectoides prasina (Grønt skogfly)
Antall:2
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (17.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Plusia putnami (Kortstreket metallfly)
Antall:3
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
hm.. den ene av disse er kanskje langstreket metallfly? dag@ofa.no
© Dag Øivind Ingierd (17.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia stenochrysis (Mindre båndmetallfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (17.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Leucania obsoleta (Punktgressfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Lycophotia porphyrea (Røsslyngfly)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ecliptopera capitata (Springfrødråpemåler)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (17.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Deilephila elpenor (Stor snabelsvermer)
Antall:1
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Antall:3
Leveområde:Elv/bekk
Voksestadium:Voksen