Lokaliteter: Verpentangen: 18.07.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:18.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til funn:bilder kommer
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Tetheella fluctuosa (Bjørkehalvspinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
vurderer punkthalvspinner?
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Evergestis limbata (Bremkålmott)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Arctia caja (Brun bjørnespinner)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Crocallis elinguaria (Bølgemåler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Bena bicolorana (Eikebåtfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
:-)
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Carcina quercana (Eikemøll)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Pyrrhia umbra (Gullfagerfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Lygephila viciae (Kalkvikkefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
tror jeg
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Cossus cossus (Løvtredreper)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:satt utenfor fella
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Hyles gallii (Mauresvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
:-)
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Laothoe populi (Ospesvermer)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Habrosyne pyritoides (Prakthalvspinner)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Pseudoips prasinana (Rødfrynset båtfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Charissa obscurata (Tannringmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (18.07.2012)