Lokaliteter: Myrhaugen: 26.10.2011

Rapportør:Roger Oseid
Observatører:Roger Oseid
Lokalitet:Myrhaugen (Lillehammer, Innlandet)
Dato:26.10.2011
Registrert:26.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Annet

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris umbrana (Heggflatvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
© Roger Oseid (26.10.2011)