Lokaliteter: Drangedal: 08.07.2012

Rapportør:Kjell Tore Vogsland
Observatører:Kjell Tore Vogsland
Lokalitet:Drangedal (Drangedal, Vestfold og Telemark)
Dato:08.07.2012
Registrert:29.07.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Cydia pactolana (Granbarkglansvikler)
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
Synes noen ligner hverandre. Id. antas pga. flyvetid, og det faktum av den befant seg på et grantre.
© Kjell Tore Vogsland (08.07.2012)