Lokaliteter: Ognasanden: 12.07.2012

Rapportør:Kjell Mjølsnes
Observatører:Kjell Mjølsnes
Lokalitet:Ognasanden (Hå, Rogaland)
Dato:12.07.2012
Registrert:01.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Sol, lite vind
Kommentar til metode:Håving fra 19.30-22.00
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pascuella (Beitenebbmott)
Merknad:15+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Agriphila straminella (Blek nebbmott)
Merknad:20+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma obumbratana (Dylleengvikler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes rutilana (Einerpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupithecia satyrata (Engdvergmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha cespitana (Engprydvikler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia nigricana (Erteglansvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Idaea dimidiata (Flekkengmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Autographa gamma (Gammafly)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha plumbana (Grå rotvikler)
Antall:3
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hellinsia didactylites (Grå svevefjærmøll)
Merknad:15+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Camptogramma bilineata (Gullmåler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Dichrorampha petiverella (Hesteskorotvikler)
Antall:5
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris comariana (Jordbærflatvikler)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma campoliliana (Landøydaengvikler)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eupoecilia angustana (Lyngheipraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Hypena proboscidalis (Neslenebbfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Celypha lacunana (Olivenprydvikler)
Merknad:15+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Maniola jurtina (Rappringvinge)
Antall:9
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes smeathmanniana (Ryllikpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Oxyptilus pilosellae (Rødbrun svevefjærmøll)
Merknad:35+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia cruciana (Rødflekket kveldvikler)
Merknad:300+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena filipendulae (Seksflekket bloddråpesvermer)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus lathoniellus (Smalstreknebbmott)
Merknad:10+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cochylis dubitana (Svevepraktvikler)
Merknad:25+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus perlella (Sølvnebbmott)
Merknad:15+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Crambus pratella (Tannebbmott)
Antall:11
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Cydia succedana (Tiriltungeglansvikler)
Merknad:10+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eucosma cana (Tistelengvikler)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plutella xylostella (Vandrekålmøll)
Merknad:15+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ancylis subarcuana (Viersigdvikler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Argyresthia pygmaeella
Antall:6
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha senectella
Merknad:100+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:i svært lav vegetasjon/mose


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha terrella
Antall:8
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Bryotropha umbrosella
Merknad:30+
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:i svært lav vegetasjon/mose


Artsdatabanken logo
Art:Elachista argentella
Antall:7
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Eulamprotes wilkella
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Syncopacma taeniolella
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen