Losveien 12, Fyn, Hvasser: 01.08.2012

Norge»Vestfold og Telemark»Færder»Losveien 12, Fyn, Hvasser»01.08.2012

Registrert informasjon

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Område:Losveien 12, Fyn, Hvasser (Færder, Vestfold og Telemark)
Dato:01.08.2012
Registrert:12.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Euxoa tritici (Gråbrunt sandjordfly)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Hoplodrina octogenaria (Lyst ringurtefly)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Campaea margaritaria (Løvskogmåler)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Habrosyne pyritoides (Prakthalvspinner)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Xanthorhoe spadicearia (Rosa båndmåler)
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Brachylomia viminalis (Rotstrekvierfly)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Leucoma salicis (Seljebørstespinner)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Mesoligia furuncula (Spinkelt engfly)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Thalpophila matura (Strandfly)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)
© John Stenersen (01.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Diachrysia chrysitis (Større båndmetallfly)
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© John Stenersen (01.08.2012)