Lokaliteter: Steinhøe: 11.08.2012

Rapportør:Dag O. Bollingmo
Observatører:Dag O. Bollingmo
Lokalitet:Steinhøe (Vågå, Innlandet)
Dato:11.08.2012
Registrert:13.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Lettskyet, sol, svak bris, 15 gr.C
Kommentar til metode:Litt foto og observering under fjelltur

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Zygaena exulans (Fjellbloddråpesvermer)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus orbitulus (Fjellblåvinge)
Antall:3
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (11.08.2012)
© Dag O. Bollingmo (11.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Glacies coracina (Fjellmåler)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Boloria napaea (Fjellperlemorvinge)
Antall:8
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (11.08.2012)
© Dag O. Bollingmo (11.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Erebia pandrose (Fjellringvinge)
Antall:50
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Anslagsvis, svært tallrik


Artsdatabanken logo
Art:Entephria caesiata (Grå bergmåler)
Antall:7
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Plebejus idas (Idasblåvinge)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Melitaea athalia (Marimjellerutevinge)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (11.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Colias palaeno (Myrgulvinge)
Antall:2
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
© Dag O. Bollingmo (11.08.2012)