Lokaliteter: Presthammer: 17.08.2012

Rapportør:Leiv Tommas Haugen
Observatører:Leiv Tommas Haugen
Lokalitet:Presthammer (Karmøy, Rogaland)
Dato:17.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle
 Lysfelle
 Lysfelle
 Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Epinotia immundana (Brun kveldvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua interjecta (Brunt båndfly)
Antall:1
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Apotomis sororculana (Krattløvvikler)
Antall:1
Voksestadium:Voksen
Kommentar:NY Karmøy. Male.


Artsdatabanken logo
Art:Gelechia sororculella
Antall:1
Voksestadium:Voksen