Gol: 16.07.2008

Norge»Viken»Gol»Gol»16.07.2008

Registrert informasjon

Rapportør:Aslak Nedregård
Observatører:Aslak Nedregård
Område:Gol (Gol, Viken)
Dato:16.07.2008
Registrert:20.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Varm sommardag
Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Scotopteryx chenopodiata (Brun bakkemåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
© Aslak Nedregård (16.07.2008)