Lokaliteter: Verpentangen: 29.08.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Område:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:29.08.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Lygephila craccae (Augustvikkefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Noctua fimbriata (Bredbåndfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
nederst
© Dag Øivind Ingierd (29.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Ennomos erosaria (Eikeflikmåler)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
Kommentar:gjenfangst, tror jeg


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:9
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Tholera decimalis (Hvitribbet åkerfly)
Antall:4
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (29.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Patania ruralis (Kjempeengmott)
Antall:3
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Ipimorpha subtusa (Osperingfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (29.08.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Enargia paleacea (Vinkelfly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (29.08.2012)