Lokaliteter: Tengesdal: 10.09.2012

Rapportør:John Grønning
Observatører:John Grønning
Lokalitet:Tengesdal (Bjerkreim, Rogaland)
Dato:10.09.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Acleris laterana (Buskflatvikler)
Antall:3
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris rhombana (Nettflatvikler)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen
© John Grønning (10.09.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Denticucullus pygmina (Starrfly)
Antall:1
Leveområde:Jordbruksområde
Voksestadium:Voksen