Hellehalsen: 30.06.2007

Norge»Hordaland»Eidfjord»Hellehalsen»30.06.2007

Registrert informasjon

Rapportør:Alf Tore Mjøs
Observatører:Alf Tore Mjøs
Område:Hellehalsen (Eidfjord, Hordaland)
Dato:30.06.2007
Registrert:10.09.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonsttype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Glacies coracina (Fjellmåler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Aethes deutschiana (Fjellpraktvikler)
Antall:1
Leveområde:Fjell
Voksestadium:Voksen
Funn nr. 2 i Hordaland i flg. Artskart, 86 år siden sist....
© Alf Tore Mjøs (30.06.2007)