Lokaliteter: Verpentangen: 04.10.2012

Rapportør:Dag Øivind Ingierd
Observatører:Dag Øivind Ingierd
Lokalitet:Verpentangen (Asker, Viken)
Dato:04.10.2012
Registrert:09.10.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Catocala fraxini (Blått ordensbånd)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
slitt
© Dag Øivind Ingierd (04.10.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Griposia aprilina (Grønt eikefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.10.2012)


Artsdatabanken logo
Art:Noctua pronuba (Hagebåndfly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Amphipyra pyramidea (Rødt pyramidefly)
Antall:2
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Phlogophora meticulosa (Taggvingefly)
Antall:1
Leveområde:Strandsone
Voksestadium:Voksen
© Dag Øivind Ingierd (04.10.2012)