Lokaliteter: Engelskmannsbrygga, Henningsvær: 11.11.2012

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Engelskmannsbrygga, Henningsvær (Vågan, Nordland)
Dato:11.11.2012
Registrert:22.11.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Kommentar til metode:satt på husveggen ved lampe
Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:3
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:1 hann og to hunner
hunn
© John Stenersen (11.11.2012)