Lokaliteter: Sauøya: 11.11.2012

Rapportør:John Stenersen
Observatører:John Stenersen
Lokalitet:Sauøya (Vågan, Nordland)
Dato:11.11.2012
Registrert:22.11.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:8
Merknad:4 hanner og 4 hunner
Voksestadium:Voksen
Kommentar:4 hanner og fir hunner
hunn
© John Stenersen (11.11.2012)
hann
© John Stenersen (11.11.2012)