Lokaliteter: Morland: 23.11.2012

Rapportør:Olav Krogsæter
Observatører:Olav Krogsæter
Lokalitet:Morland (Øygarden, Vestland)
Dato:23.11.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Værforhold:Mye regn og vind. 6-10 grader.
Kommentar til metode:Robinsonfelle med 125W HQL pære.
Kommentar til funn:Observasjonene gjelder for de to siste nettene.
Lysfella var tom i perioden 15.-21.11.
Observasjonstype:Lysfelle

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen


Artsdatabanken logo
Art:Acleris hyemana (Kystflatvikler)
Antall:2
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Seneste observasjon til nå på Morland.


Artsdatabanken logo
Art:Chloroclysta siterata (Mørk irrmåler)
Antall:1
Leveområde:Hage/park
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Den seneste observasjonen til nå av mørk irrmåler både på lepidoptera.no og artsobservasjoner.no/småkryp.