Lokaliteter: Nordvik: 25.11.2012

Rapportør:Frode Falkenberg
Observatører:Frode Falkenberg
Lokalitet:Nordvik (Bergen, Vestland)
Dato:25.11.2012
Registrert:26.11.2012
Aktivitet:Sommerfugler i Norge

Om observasjonene

Observasjonstype:Tilfeldig

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Operophtera brumata (Brun høstmåler)
Antall:2
Voksestadium:Voksen
Kommentar:Hanner